JURY

Jeździec, trener jeździectwa, zawodnik WKKW startujący w olimpiadzie w Monachium w 1972r oraz trener kadry. Od 1968 roku instruktor, a od 1972 trener jeździectwa. Start w Igrzyskach Olimpijskich spowodował zainteresowanie psychologią zwierząt, głównie koni. Zainteresowanie dość szybko przerodziło się w pasję i wpłynęło na dalsze działania Wojciecha Mickunasa. Propagowanie hippiki opartej na zrozumieniu koni i szukaniu sposobów porozumiewania się z tymi zwierzętami, stało się jego sposobem na życie. Swoje przemyślenia prezentował przez 15 lat na łamach dwutygodnika Konie i Rumaki w rubryce „Trener Radzi”. Jest znany jako propagator idei jeździectwa naturalnego i wszystkiego, co prowadzi do poprawy sytuacji koni użytkowanych w rozmaity sposób przez ludzi. W różnych działaniach uczy jeźdźców i hodowców, jak porozumiewać się z końmi w sposób dający obu stronom szansę współistnienia we wzajemnym poszanowaniu i przyjaźni.

Autor filmu „Konie chcą nas rozumieć”, pomysłodawca oraz redaktor naczelny portalu edukacyjnego "Hipologia.pl". Prezes Stowarzyszenia "Pro Hipico Bono".

 

Krzysztof Skorupski ukończył Wydział  Weterynarii  SGGW w Warszawie oraz  Wydział Trenerski AWF w Poznaniu.  Wraz z prof. I. F. Bobylewem (ówczesnym Przewodniczącym Komisji Weterynaryjnej FEI) badał wpływ stresogenności treningu koni na rozwój potencjalnych możliwości w sporcie. Otrzymywane wyniki były konsultowane ze znanymi behawiorystami, między innymi z prof. B. F. Skinnerem z Uniwersytetu Harvarda w USA i   prof. K. E. Fabrim – zoopsychologiem pracującym na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Moskwie. Stopień doktora uzyskał w 1979 roku. Szkolił się u wybitnych rosyjskich trenerów: A. A. Żagorowa i S. I. Fiłatowa (dwukrotny medalista olimpijski 1980 i 1984).

Po powrocie do Polski pracował w Zakładzie Treningowym Koni w Zbrosławicach, Państwowym Ośrodkiem Treningu Koni w Sopocie i Ośrodku Jeździeckim w Gdyni-Kolibkach, gdzie zajmował się treningiem koni  i jeźdźców. Współpracował z wieloma placówkami naukowo-badawczymi. Wyniki swoich badań prezentował na międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in. podczas Międzynarodowego Sympozjum  „Mechanizmy zachowań zwierząt oraz możliwości ich modelowania” we Wrocławiu w 2011, 2013 i 2015 r., oraz na konferencji „Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie”, Kraków 2014 r.

Prowadził zajęcia i seminaria (Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, Lublinie i Wrocławiu). Był  sędzią pierwszych czterech edycji Międzynarodowych Zawodów Trenerów Koni „Myśląc o Koniu” organizowanych w Polsce w latach 2010-2013.

Jeste autorem książki "Psychologia treningu koni". Obecnie pracuje nad następną z psychologii szkolenia i użytkowania koni sportowych.

 

Jest zawodniczką Mistrzostw Polski w jeździe bez ogłowia w konkurencjach western trail oraz horsemanship oraz sędzią głównym jeszcze młodej w Polsce dyscypliny TREC.  Prowadzi na zachodzie Polski skromne  Rancho Navaho gdzie przygotowuje młode konie do pracy z ludźmi oraz pracuje z końmi z problemami behawioralnymi. Jest także aktywną przodowniczką turystyki konnej w stylu western prowadząc rajdy. Jest członkiem zespołu trenerów Akademii Jeździeckiej JNBT prowadząc szkolenia i  specjalizując się w treningu na 2 lonżach. Łatwa do rozpoznania  po niezwykłym zapale do pracy z końmi i goszczącym zawsze uśmiechu na twarzy.

 

ORGANIZATORZY

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

 

PARTNERZY