Nad całością imprezy będzie czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:

Wojciech Ginko

Andrzej Makacewicz

Jerzy Pokój

 

ORGANIZATORZY

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

PARTNERZY