czwartek, 26 lipca 2018 22:54

Bezpiecznie, czyli jak?

Marek Tischner, dr nauk weterynaryjnych, specjalista chor ob koni, związany z ko nmi od dziecka.. Pracę badawczą prowadzi na Uniwersytecie Rolniczym, zajmując się głównie rozrodem koni. Obronił doktorat z zakresu badań nad stresem transportowym u klaczy i  źrebięcia. Jest asystentem na Wydziale Biologii Zwierząt oraz w Uniwersyetckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie.

Tym razem opowie nam jak konie przystosowują się do warunków środowiskowych i jak my możemy im pomóc w tej adaptacji.


dr Marek Tischner

 

ORGANIZATORZY

PARTNERZY MEDIALNI

 

 

PARTNERZY